...

مراحل 7 گانه رسیدن به موفقیت

...

اونجا هیچ چیز خوب و افتخار آمیزی در فقر وجود نداره، پس انتخاب کنید که پولدار باشید "هر بار و هر لحظه"

تقریبا تمام کارهایی که این روزها می کنین یا نمی کنین به طور مستقیم در اینده شما، میزان درامدتون، سطح زندگیتون، رضایتتون از زندگی و در یک کلام سرنوشت شما تاثیر دارند. اگر انتظار دارید طی 1 تا 5 سال آینده، زندگی بهتری رو تجربه کنین، باید تغییری در برنامه روزانتون ایجاد کنین.

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته

عضویت رایگان